Methodieken

Via persoonlijke begeleiding werken we met iedere bewoner aan specifieke doelen, waardoor de bewoner aan het einde van het traject in staat is om volledig zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Onze aanpak is gebaseerd op een mix van bestaande effectieve evidence-based en gekwalificeerde methodieken.  

De 12 Stappen

De 12 stappenbenadering is ontwikkeld door de zelfhulpgroepen van de AA (Alcoholics Anonymous) als methodiek voor het bereiken van abstinentie. Door middel van verschillende fases gaan deelnemers van zelfhulpgroepen in 12 stappen hun verslavingsproblematiek aanpakken.

DE 10 ACTIES

Het 10 Actiesmodel is een methodiek ontwikkeld door Yes We Can Clinics. Aan de hand van tien acties gaan voornamelijk jongeren aan de slag met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen.

12 STAPPEN MINNESOTA MODEL

het 12 Stappen Minnesota Model combineert een gedragstherapeutische en een ervaringsgerichte benadering, vanuit een multidisciplinaire aanpak. De behandeling die de bewoners eerder hebben ondergaan bestaat, net als de begeleiding bij Zero&Sano, uit professionele methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie en inzichten vanuit de 12 stappen. Hierbij speelt ervaringsdeskundigheid en waar mogelijk het betrekken van het familiaire systeem, net als deelname aan zelfhulpgroepen een belangrijke rol. Doordat de toekomstige bewoner tijdens zijn of haar eerdere behandeling de elementen vanuit het 12 Stappen Minnesota Model heeft geleerd, is het tijdens de begeleiding makkelijker om hier naar terug te verwijzen en op door te pakken.

TRIPLE-C

Bij de Triple-C aanpak ligt de focus niet op 'wat iemand heeft', maar op wat iemand nodig heeft. Het gaat niet om het beheersen van probleemgedrag, maar om het herstellen van het gewone leven. In de Triple-C methodiek bouwt de begeleider een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op met de cliënt(en). Op basis van die relatie nemen zij samen deel aan een betekenisvol dagprogramma, wat het zelfvertrouwen en bepaalde competenties ontwikkelt en versterkt. Door het bieden van een veilige woonsituatie, de relatie- en competentieopbouw, vermindert stress en probleemgedrag.

HET 8-FASENMODEL

In het 8-fasenmodel staan de volgende leefgebieden centraal: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Het begeleidingsproces bestaat uit acht fasen: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase heeft specifieke doelen en werkwijzen. Het doel van het 8-fasenmodel is om cliënten weloverwogen te laten werken aan hun doelen. Met behulp van het 8-fasenmodel bieden zorginstellingen een planmatige aanpak in de individuele begeleiding aan, waarbij de situatie en vraag van de cliënt centraal staan.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor zorg van Zero&Sano? Maak dan gebruik van ons aanmeldformulier. Heb je nog vragen? Wij staan je graag te woord op werkdagen van 9:00 uur tot 18:00 uur via +31 (0)40-211 0311.

Aanmeldformulier
 
Stel een vraag