Voor wie is Zero&Sano?

Zero&Sano is er voor iedereen vanaf 16 jaar oud voor wie het na een behandeling voor psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek nog niet mogelijk of wenselijk om direct terug te keren naar huis

Psychische of psychosociale problematiek

We weten uit de praktijk dat er bij verslavingsproblematiek ook vaak sprake is van psychische of psychosociale problematiek. Dit kan voorafgaand aan behandeling bekend zijn, maar meestal komt dit tijdens behandeling naar voren. Het komt dan ook vaak voor dat tijdens een behandeling duidelijk wordt dat een verblijf in een beschermd wonen-omgeving van Zero&Sano een goede keuze is na de behandeling.

Wat betekent dit?

De term ‘psychisch probleem’ is breed. Het loopt grofweg uiteen van slaapproblemen en fobieën tot stoornissen zoals schizofrenie, autisme, bipolaire stoornis en ADHD. Psychosociale problemen zijn sociale problemen, zoals problemen op je werk of opleiding, met je familie of gezin, met de buurt waarin je woont, veroorzaakt door psychische problemen.

Psychische problemen kunnen zich uiten in depressieve, (extreem) sombere gevoelens, een negatief zelfbeeld, weinig energie, angsten, wanhoop, geen of weinig zelfvertrouwen en een gevoel van leegte. Mensen die te maken hebben met deze problemen lopen vaak vast op school, werk, in sociale contacten en bij de omgang binnen het gezin. Goedbedoelde adviezen of pogingen om te helpen stuiten op weerstand of zorgen ervoor dat de mensen met deze problematiek zich nog meer terugtrektken, isoleren en contact vermijden.

Eelke

Eelke lag trillend van een delerium in het ziekenhuis. Hij ging naar een kliniek en vervolgens naar Zero&Sano.

Zero&Sano in de praktijk

Onze bewoners kunnen moeite hebben met bijvoorbeeld werk, financiën, dagbesteding en gezond leven. Onze ondersteuning is vraaggericht en staat vanaf dag 1 in het teken van uitstroom; weer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

Individueel begeleidingsplan

Er is geen strikte omschrijving van de problematiek en stoornissen die passen binnen Beschermd Wonen. Alle bewoners van Zero&Sano hebben een individueel behandelplan dat precies is afgestemd op hun behoefte met betrekking tot psychische of psychosociale problematiek. Ze worden hierin ondersteund door een persoonlijk begeleider en natuurlijk de overige bewoners.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor zorg van Zero&Sano? Maak dan gebruik van ons aanmeldformulier. Heb je nog vragen? Wij staan je graag te woord op werkdagen van 9:00 uur tot 18:00 uur via +31 (0)40-211 0311.

Aanmeldformulier
 
Stel een vraag