Raad van Bewoners

RAAD VAN BEWONERS VAN ZERO&SANO

Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen, heeft Zero&Sano een Raad van Bewoners.

Onze Raad van Bewoners behartigt de belangen van de bewoners en houdt de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten. Zij praten namens de bewoners en vanuit de ervaringen van de bewoners mee over bepaalde (beleids)zaken en geven advies. De Raad van Bewoners wordt gevormd door huidige en voormalige bewoners. De samenstelling wordt niet door Zero&Sano bepaald en in de Raad van Bewoners zitten ook geen medewerkers van Zero&Sano.

ONDERZOEK

Onze Raad van Bewoners onderzoekt regelmatig de tevredenheid van bewoners. Onderzoek van de Raad van Bewoners onderschrijft hoe succesvol en belangrijk onze bewoners het traject bij Zero&Sano ervaren, door de begeleiding met een gemiddelde van een 8.1 te waarderen.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met onze Raad van Bewoners? Dat kan via [email protected].

E-mail