Raad van Toezicht

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zero&Sano als maatschappelijke onderneming.

Daarnaast staat de Raad van Toezicht het Bestuur met raad, daad, advies en als klankbord terzijde. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium dat voldoet aan de wettelijke regeling.